Redaktörer och författarinstruktioner

Akademiens skriftserier

Redaktör:
Docent Maj Reinhammar 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2
753 21 Uppsala

Författarinstruktioner till Akademiens skriftserier


Arv. Nordic Yearbook of Folklore

Redaktör:
Prof. Arne Bugge Amundsen
Department of Culture Studies and Oriental Languages
University of Oslo
Box 1010 Blindern
NO-0315 Oslo, Norway

Författarinstruktioner till Arv.


Ethologia Scandinavica
Namn och bygd
Studia Anthroponymica Scandinavica
Svenska landsmål och svenskt folkliv