Till innehavare av 2018 års stipendier inom ramen för Bernadotteprogrammet har Kungl. Gustav Adolfs Akademien utsett associate professor Jasmina Talam och fil.dr Mischa van Kan.

Jasmina Talam är musiketnolog, verksam vid Musikkonservatoriet i Sarajevo, Bosnien-Herzgovina, i sin tur en del av universitetet i Sarajevo. Hennes projekt, betitlat "Bosnian refugees in music-making and cultural organisational activities in Sweden", handlar om att studera svensk-bosniers musik och musicerande i de 50-tal exilföreningar som finns i landet. Hon är intresserad av hur svensk-bosnierna bibehåller och förändrar den traditionella musiken från hemlandet.

Holländaren Mischa van Kan är jazzforskare, disputerade häromåret i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, och är nu verksam inom ett postdoc-projekt vid universitetet i Oldenburg, strax utanför Hamburg. Rubriken på hans forskning inom Bernadotteprogrammet lyder "The development of record covers and their importance for jazz in Sweden". Han ska studera hur skivomslagen med svensk jazzmusik från 50- och 60-talen utarbetades för att, tillsammans med den inspelade musiken, skapa bilden av ett modernt och formsäkert Sverige.

Stipendierna delades ut av Hans Maj:t Konungen den 2 maj i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott.

Bernadotteprogrammet instiftades i samband med Hans Maj:t Konungens 70-årsdag år 2016 av fem kungliga akademier i syfte att erbjuda mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Förutom Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ingår Kungl. Akademien för de fria konstarterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien och Svenska Akademien i samarbetet.

Läs mer om utdelningen av stipendierna 

"2018 års Bernadottestipendiater samt Kungl. Gustav Adolfs Akademiens preses och sekreterare". Foto: Iréne Flygare.