Kungl. Gustav Adolfs Akademien tilldelar Sophie Bønding och Sjamme van de Voort var sitt stipendium om 125 000 kronor inom Bernadotteprogrammet 2022.

Sophie Bønding för projektet Viking Age Rulership in New Perspective. Bønding disputerade 2020 vid Aarhus universitet och kommer som stipendiat knytas till Institutionen för etnologi, genusvetenskap och religionsvetenskap vid Stockholms universitet. I sitt projekt undersöker hon skapandet av en ny kollektiv kristen identitet för den socio-ekonomiska eliten i 900-talets Danmark.

Sjamme van de Voort för projektet Re-Membering Home in Angered: Oral History and Cultural Memory of the Chilean Diaspora in Sweden. Han disputerade 2021 vid University of Nottingham och kommer som stipendiat knytas till Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. I sitt projekt undersöker han relationen mellan kulturella minnen och platser i diasporasamhällen.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturKungl. Musikaliska AkademienKungl. Vitterhetsakademien och Svenska Akademien. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. 

Övriga akademiers stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2022:

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) tilldelar två stipendiater 120 000 kronor var ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.
Aldo Zetterman för sitt konstnärliga arbete där genom reproducerande metoder olika intresseområden undersöks.
Joakim Derlow för sitt konstnärliga arbete inom projektet perception och kamouflage.

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater 100 000 kr var. 
Magnus Bunnskog, tonsättare, för det musikdramatiska verket Det augmenterade hörspelet – komponerad teater.
Susanna Leijonhufvud, fil.dr i musikpedagogik, för sitt projekt Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg.

Kungl. Vitterhetsakademin tilldelar tre stipendiater 125 000 kronor var samt två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter.
Magnus Bergman, fil. dr, för sitt projekt Fideikommiss som kulturarv: aktörer och argument vid förlängningar av fideikommiss, 1995–2006.
Signe Gammelgaard, fil. dr, för projektet Property of the World State. Property and society in interwar dystopian fiction.
Eva-Charlotta Mebius, fil. dr, för projektet Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830).

Svenska Akademien tilldelar två stipendiater 120 000 kr var samt två veckors vistelse i Hvita villan på Öland.
Sven Olov Karlsson, författare och journalist, för sitt självbiografiska romanprojekt Professorn.
Tim Berndtsson, litteraturforskare vid Uppsala universitet, för projektet Svenska kungliga bibliotek, 1746–1829.