Närmare 180 gäster deltog i högtidssammanträdet. Akademien delade ut priser och belöningar till 18 forskare från Sverige, Danmark, Finland och Estland.

Akademiens preses, Lars-Erik Edlund, höll ett inledningsanförande om gångna tiders mångfaldiga kunskapssamhällen.


2017 års mottagare av Akademiens priser och belöningar samt vice preses Iréne Flygare (längst till vänster) och preses Lars-Erik Edlund (längst till höger).


Akademiens vice preses, Iréne Flygare, gratulerar Dan Lundberg som mottog ett pris ur Gösta Bergs minnesfond för sin framstående musiketnologiska forskning med inriktning på samtiden och dess musikliv.

Efter prisutdelningen höll prof. Lena Johannesson ett uppskattat föredrag under rubriken Barnbok till en vuxen son, om konstnärens Arvid Fougstedts familjeskildringar och familjeverklighet.

Lars Lönnroth, ledamot av Akademien, och Pernille Hermann, som erhöll ett pris ur Dag Strömbäcks belöningsfond för sitt omfattande och högkvalitativa vetenskapliga författarskap på den norröna filologins område samt för sina insatser inom det internationella forskningsprojektet Memory and the Pre-Modern North.

Akademiens ledamöter Neil Price, Anders Andrén och Terry Gunnell samt Bernadottestipendiaten Declan Taggart

Högtidssammanträdet avslutades med en middag i Rikssalen. Foto: Bengt Backlund.