Kungl. Gustav Adolfs Akademien delar ut 2020 års Bernadottestipendier till fil. dr Hele Kiimann, Tallinn, Estland och PhD Viacheslav Kuleshov, Tyumen, Ryssland. Stipendierna är på 125 000 kr till vardera personen. De riktas till nydisputerade forskare utanför Norden som vill arbeta minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte.

Hele Kiimanns projekt har rubriken Svenska bosättningars utveckling i Estland och Ukraina från sent 1700-tal. Hon kommer att genomföra sin forskning vid Centrum för Rysslands- Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Economic Encounters and Cultural Reflections: Sweden and the World of Islam in the long Viking Age, 750–1150 rubriceras Viacheslav Kuleshovs forskningprojekt. Han kommer att arbeta vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

Med anledningen av Hans Maj:t Konungens 70-årsdag år 2016 instiftade fem kungliga akademier tillsammans Bernadotteprogrammet med syfte att erbjuda mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Förutom Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ingår Kungl. Akademien för de fria konstarterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien och Svenska Akademien i samarbetet.