Bernadottepriset för år 2024 om 200 000 kr tilldelas professor emeritus Gunnar Bjursell för hans mångåriga forskning och stora folkbildande insats kring kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnande och hälsa. Priset instiftades 2023 av Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och tilldelas årligen en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik.

Priset överlämnas vid en ceremoni på Kungliga slottet av H.M. Konungen den 10 april 2024.

– Att ha blivit utvald som Bernadottepristagare av fem kungliga akademier för mitt arbete med det vetenskapligt baserade budskapet om kulturens stora betydelse för både livslångt lärande och välmående känns ytterst hedrande och förtroendeskapande, säger Gunnar Bjursell. Jag hoppas att priset stimulerar till att stark svensk grundvetenskaplig forskning etableras inom området.

Gunnar Bjursell har genom flera decennier varit en centralperson för forskningen kring kultur, hjärna och hälsa i Sverige. År 1989 tog Bjursell initiativet att bilda Forum för Vetenskap och Allmänhet vilket skapade grunden för den populära Internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg. År 2011 fick han möjlighet att inrätta Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet och projektet Den kulturella hjärnan med en webportal för aktuell forskning och utveckling. Han har genom karriären publicerat över 150 vetenskapliga artiklar och hållit många hundratals föredrag över hela världen.

Första mottagaren av Bernadottepriset var Föreningen Svenskbyborna (2023). Priset ingår i Bernadotteprogrammet som årligen delar ut forskningsstipendier till yngre forskare och konstnärer. Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.