Brita Janckes prisfond har till ändamål att belöna vetenskaplig forskning eller avancerade bevarandeinsatser inom det i vid bemärkelse folkliga textilhistoriska området genom utdelning av priser till enskilda personer eller projekt i Sverige eller övriga Norden.

Inom området textilhistorisk forskning ryms bland annat modevetenskap, forskning omklädedräkt och brukstextil, influenser, konsumtion och marknader, forskning om textila framställningssätt och råvaror samt bevarande och konservering. Perspektivet kan vara såväl djupt historiskt som samtidsorienterat.

Priser från Brita Janckes fond att utdelas årligen med början år 2024. Utdelningen kommer att ske på Kungl. Gustav Adolfs Akademiens högtidssammankomst den 6 november i Rikssalen, Uppsala slott.

BRITA JANCKE

Brita Jancke (f. Åström) föddes den 13 september 1916 i Göteborg men växte upp i Sundsvall. Efter studentexamen vid Uppsala Enskilda Läroverk läste hon statskunskap, klassisk fornkunskap, engelska och franska vid stadens universitet. I augusti 1941 gifte hon sig med Torsten Jancke (1916–1968), som senare kom att bli verkställande direktör vid Byggnadsfirman Anders Diös AB. På 1960-talet återupptog Brita sina studier, läste folklivsforskning och konsthistoria, och tog slutligen en fil. kand-examen. Brita var livligt engagerad i Kungl. Gustav Adolfs Akademien och dess verksamhet. Hon valdes till hedersledamot av Akademien år 1968 och var under en period också dess revisor. Brita Jancke avled den 1 oktober 2003. Fonden som bär hennes namn instiftades 2023.