Nyligen tillgängliggjordes ytterligare ett tjugotal böcker från serien Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi på kgaa.bokorder.se. Där är det nu möjligt att antingen beställa Akademiens skrifter i tryckt format eller kostnadsfritt ladda ned Acta nr 72-156 som pdf-filer. Bland de nydigitaliserade publikationerna återfinns bland annat:

Dag Strömbäck: Sejd och andra studier i nordisk själsuppfattning.
Ulla-Britt Kotsinas: Lever Ekensnacket? Om äldre och nyare Stockholmsslang.
Carl Göran Andræ: Sverige och den stora flykten från Estland 1943-1944.
Anna Westerberg: Norsjömålet under 150 år.

Till kgaa.bokorder.se