Under resan besöktes bland annat Campus Allegro och Rosenlunds prästgård i Jakobstad, Stundars friluftsmuseum i Solf, kulturhuset i Närpes, och Svenska litteratursällskapets arkivverksamheter i Vasa. Från Akademien deltog ett 20-tal ledamöter.