Folkligt skrivande 1750-1950. Dagböcker som källor till vardagligt liv och emancipatoriskt skrivande. Åbo, 4-5.10.2023.

Från senare delen av 1700-talet började vanligt folk att skriva ned dagshändelser i almanackor, dagböcker, notisböcker och journaler. Därigenom skapades källor som berör människors vardagliga erfarenheter och levnadsomständigheter, men också källor till den allmänna skriftkulturens framväxt i breda lager, olika skriftpraktiker, språklig variation och social emancipation. Under symposiet ger vi exempel på hur dagböcker används i forskning och vi diskuterar även hur vi kan göra dessa källor tillgängliga digitalt.

Varmt välkomna!

Ytterligare information och anmälan (senast 31.8.2023).
Ladda ned program.