Lördagen den 9 oktober, kl. 15.00–16.30 håller musiketnologen Owe Ronström föreläsningen  ”Carl Jularbo, modernist. Eller: Sverige i oskuldens tid – en kulturhistoria” via programmet zoom. Välkommen att delta!

Under föreläsningen står människan och ikonen Carl Jularbo, hans instrument, musik, karriär, hans många inspelningar och inte minst hans bilar i centrum. I ord och med bild och ljud berättar musiketnolgoen Owe Ronström om dragspelsmusik som klingande svensk modernitet, om Sveriges förvandling från fattignation till välfärdsland, och därtill en reflektion om musik och musiker som kulturhistoria.

Owe Ronström är arbetande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Han är professor i etnologi vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala Universitet samt docent i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Ronström har publicerat ett stort antal arbeten om musik, dans, etnicitet, mångkultur, åldrande, kulturarvspolitik, ritualer och öar. Han är också verksam som radioproducent, musiker och kompositör. För sin forskning har han tilldelats Hilding Rosenbergpriset och Gösta Bergs pris. För verket ”Klockrent- En Mycket Stor Konsert” fick han Prix Italia 2013.

Föreläsningen ingår i serien Akademierna och musiken som är ett samarbete mellan samtliga kungliga akademier med anledning av att Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år och Musikens år 2021.

Anmälan sker via e-post till anmalan@gustavadolfsakademien.se senast den 7 oktober – länk till mötet skickas därefter ut.