Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Bureuspris ska enligt statuterna tilldelas ”en person som inom Akademiens verksamhetsområde gjort synnerligen betydelsefulla forskningsinsatser eller som, på ett högst förtjänstfullt sätt, stimulerat intresset för resultaten av sådan forskning hos en bred allmänhet”. Prissumman är på 200 000 kronor.

Akademiens styrelse har den 8 juni 2022 beslutat att Bureuspriset detta år ska utdelas till Gunnar Wetterberg för hans djuplodande historiska forskning, som anlägger många spännande perspektiv på olika delar av den svenska historien och samhällsutvecklingen.

Gunnar Wetterberg har som bekant arbetat som diplomat, utredare och chef i olika organisationer under fyra decennier, bland annat som SACO:s samhällspolitiske chef. Han är sedan ungefär tio år verksam som författare och föreläsare på heltid. Under senare år har vi sett honom i olika televiserade sammanhang, nämligen som kunnig paneldeltagare i Fråga Lund och som tävlande (och vinnare) i På spåret.

Wetterberg är i sin historiska forskning starkt intresserad av uppbyggnaden och organiseringen av en stat, och har i monografier uppmärksammat bland andra Axel Oxenstierna och Arvid Horn. I andra arbeten står mer folkkulturella förhållanden i centrum. Här vill vi lyfta fram hans bok Träd. En vandring i den svenska skogen (2019) och, framför allt, storverket Skånes historia (1–3, 2016–17). Detta senare arbete är en totalhistoria, där författaren – enligt recensenten Magnus Olofsson – ”växlar mellan och knyter ihop landskap och klimat, samhälle och ekonomi, individernas strävan efter makt eller bröd för dagen. Detta verk ställer alla äldre skånehistoriker helt i sin skugga”.

Tid och plats för utdelning meddelas senare, men sker antagligen under november.