Den 29 november 1957 högtidlighöll Akademien i  sin beskyddares H. Maj:t Konungens och sina första hedersledamöter Deras Kungliga Högheter hertigarnas av Halland och Södermanland närvaro 25-årsminnet av sitt stiftande. Torsten Ordéus vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala närvarade under 25-årsfirandet. Han spelade in delar av Akademiens preses Dags Strömbäcks och H. Maj:t Konungens tal. Inspelningen, som numera förvaras i Institutet för språk och folkminnens samlingar, går nu att ladda ner från Akademiens webbplats.

Läs mer.