Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg. Stipendiet är avsett för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörd i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa Martinson samt 10 000 kronor för resor och andra omkostnader. Stipendiet skall ha utnyttjats före utgången av år 2021.

Till Jonsered, som är beläget en dryg mil öster om Göteborg tar man sig, om man inte nyttjar egen bil, med buss eller tåg från Göteborg. Avståndet från Jonsereds station till Villa Martinson är cirka en kilometer. I villan gäller självhushåll.

Ansökan med kortfattade uppgifter om vilket forskningsarbete sökanden ämnar ägna sig åt under stipendiemånaden skall vara Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tillhanda under adress ansokan@gustavadolfsakademien.se senast den 15 december 2020.

Den som tilldelas stipendiet ska själv kontakta Jonseredsstiftelsen för att träffa överenskommelse om till vilken period som vistelsen i Villa Martinson skall förläggas. Kontaktperson är Bengt-Ove Boström, telefon 0709-323888, e-post bengt-ove.bostrom@pol.gu.se. Ytterligare information om Villa Martinson finns här.