I samband med jubileumsbanketten i anledning konung Carl XVI Gustafs femtio år på tronen den 15 september 2023 – i vilken Preses Lars-Erik Edlund deltog – tilldelades han en medalj (ett s.k. jubileumsminnestecken) som särskilt tagits fram för detta ändamål. Här kan man se hur medaljen ser ut, och här kan man läsa mer om dess tillkomst. 

Se https://kungligmajestatsorden.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-09-15-nytt-jubileumsminnestecken,