1942 utgavs boken Die lappische Volksmusik. Boken redovisar järnvägstjänstemannen Karl Tiréns (1869-1955) livssverk som jojksamlare. Den innehåller två delar: en fördjupad presentation av jojktraditionen och en samling med inte mindre än 563 jojkar – med både texter och melodier.

Karl Tirén reste under åren 1909-1916 igenom nästan hela svenska Sápmi för att samla jojkar. På vintrarna besökte han marknadsplatser i inlandet, där många samer var samlade. Sommartid genomförde han omfattande expeditioner i fjällvärlden. Till en början tecknade han upp jojkningar med hjälp av penna och notpapper. Från 1913 använde han en fonograf. Nu ges Die lappische Volksmusik ut på svenska. Den inledande presentationen återger Tiréns originalmanuskript. Jojkarnas notbilder är hämtade från 1942 års bok, medan de tyskspråkiga texterna översatts till svenska av utgivaren. Notdelen redovisar också Tiréns anteckningar i de bevarade renskrifterna av hans fältuppteckningar.

Boken inleds med en introduktion till Karl Tiréns jojksamling av Gunnar Ternhag och avslutas med en redogörelse för tillkomsten av 1942 års utgåva av docent Rolf Kjellström

Ladda ned och läs boken kostnadsfritt som pdf-fil eller köp den i tryckt format på https://gustavadolfsakademien....