Ny bok: Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker
Red. Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson och Magnus Gustafsson

Boken Spelmansböcker i Norden innehåller sju artiklar av nordiska forskare som presenterar och diskuterar ett särskilt slags musikaliskt källmaterial: personliga, handskrivna notböcker som till största del innehåller dansmusik. Denna typ av notböcker var huvudsakligen i bruk mellan 1600- och 1900-talen, bland annat i de nordiska länderna, och är en intressant källa för forskningen kring melodiers och dansers spridning i tid och rum samt mellan olika sociala samhällsskikt. Notböckernas innehåll har också inspirerat musiker till nya tolkningar av det historiska materialet.

Köp eller ladda ner boken.