Flera av de kungliga akademierna är sprungna ur upplysningstidens ideal men de verkar i nuet för framtiden. De är icke vinst-drivande, från staten oberoende institutioner vilka kan slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen.

Ladda ner foldern om akademierna och deras verksamheter.