Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens septembersammanträde utsågs Stefan Attefall till hedersledamot av Akademien. 


Stefan Attefall (f. 1960) är landshövding i Uppsala. Efter studier i nationalekonomi och statskunskap har Attefall bl.a. tidigare tjänstgjort som chefredaktör. Åren 1991–1994 och 1998–2014 var han riksdagsledamot och under åren 2010–2014 civil- och bostadsminister. Som landshövding är Attefall regeringens företrädare i länet.

Foto: Lisbet Spörndly