Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens septembersammanträde valdes professor Anders Hagfeldt till hedersledamot av Akademien.


Anders Hagfeldt (f. 1964) disputerade 1994 och har tjänstgjort som professor i Uppsala, Stockholm och Lausanne, Schweiz. Hagfeldt utsågs till rektor av Uppsala universitet år 2021.