Krister Stoor (f. 1959) disputerade 2007 vid Umeå universitet med avhandlingen "Juoiganmuitalusat – jojkberättelser – en studie av jojkens narrativa egenskaper". I den undersöker han jojkning som berättarkonst med hjälp av performansteorier. I centrum står jojksituationen, där tal och jojkburen text sömlöst avlöser varandra. Han studerar detta utifrån historiska källor, dvs upptecknade och inspelade jojkningar med ett antal framstående utövare.

Stoors forskningsintressen rör jojktraditionen i både gammal och modern tid, immateriellt kulturarv med särskild betydelse för samer samt förändringar inom renskötseln inom Arvidsjaur/Arjeplogsområdet under 1900-talet, mer specifikt hur insamlade berättelser skildrar omvandlingen av den skogssamiska kulturen.

Krister Stoor av expertkommittén för internationella nomineringar till UNESCO:s listor och register, vilken tillsätts av Institutet för språk- och folkminnen, ledamot av regeringens Sanningskommission för det samiska folket samttillhör det vetenskapliga råd som är knutet till nätverket The University of the Artic.

Beslutet att välja Krister Stoor till korresponderande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien fattades på Akademiens sammanträde den 13 mars.