På Akademiens sammanträde den 24 november 2021 valdes professor Alexandra Pesch till utländsk arbetande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Alexandra Pesch, född 1965, är professor i arkeologi samt fornnordisk filologi vid Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel, norra Tyskland och verksam som seniorforskare vid Centrum för Baltisk och Skandinavisk arkeologi (ZBSA) vid Schloss Gottorf i Slesvig.

Pesch forskningsintresse omfattar ikonografi, religion och ritual inom det germanska området under särskilt folkvandringstid och vendeltid, dvs perioden ca 400–750/800 e.Kr., samt norröna texter och urnordiska runinskrifter, liksom järnålderns specialbebyggelser, de så kallade skandinaviska centralplatserna. Hon är specialist på den germanska djurornamentiken som gestaltar människa-djur relationer och som utvecklades under folkvandringstid - en frukt av mötet mellan det romerska arvet och skandinaviska traditioner.

Pesch är en av Europas främsta forskare när det gäller de skandinaviska järnålderskulturernas bildkonst. Väsentligt är att hon med sina perspektiv och kunskaper även överbryggar mot kontinentala material och företeelser. Att hon röner stor uppskattning i vida kretsar visar hennes medlemskap i Internationella Sachsensymposiet och i synnerhet den prestigefyllda Montelius-medaljen, en utmärkelse hon erhöll från Svenska Fornminnesföreningen år 2016.