Den 24 november valdes professor Coppélie Cocq till arbetande inländsk ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Coppélie Cocq, född 1977, är professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Härtill är hon docent i nordisk folkloristik, särskilt minoritetsstudier, vid Åbo Akademi.

Coppélie Cocq disputerade 2008 i samiska studier på avhandlingen Revoicing Sámi narratives i vilken hon undersöker nordsamiskt berättande runt sekelskiftet 1900. Förtjänstfullt analyserar hon två centrala samiska källskrifter, Johan Turis Muitalus sámid birra och Just Qvigstads fyrbandsverk Lappiske eventyr og sagn. Efter doktorsavhandlingen har Coppélie Cocq publicerat en jämn ström av artiklar och böcker, som befäster bilden av en innovativ och högproduktiv forskare. I sin vetenskapliga produktion kombinerar hon på ett spännande sätt minoritets- och ursprungsforskning, digital etnografi och folkloristik.

Sedan 2015 leder Coppélie Cocq “Working group on Digital Ethnography and Folklore” inom International Society for Ethnology and Folklore (SIEF). Ytterligare ett exempel på Cocqs omfattande kontaktnät är att hon från 2019 till juli 2021 var professor i europeisk etnologi vid Helsingfors universitet.