Gunnar Almevik (f. 1969) disputerade 2012 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Byggnaden som kunskapskällaDetta är en mångfasetterad byggnadshistorisk metodstudie, där utgångspunkt tas i en äldre byggnad i kulturreservatet Örnanäs i nordöstra Skåne. Författaren lyckas röra sig mellan detalj och helhet, mellan observation och analytiskt resonemang samt mellan ett fysiskt-tekniskt och socio-kulturellt perspektiv. Därmed förmedlar han inte bara i detalj hur en byggnad uppförts och dess komplicerade historia utan även byggnadens relation till politiska och ekonomiska förändringsprocesser.

Från 2015 har Almevik varit akademiforskare och därvid fortsatt sitt metodologiska arbete. I projektet ”Visualiserad medeltida träbyggnadskultur” vidareutvecklar han frågan från avhandlingen om hur byggnader kan förstås och användas som kunskapskällor, men lägger nu till digitala mätmetoder och modelleringsverktyg som forskningsmetoder. Almeviks senaste forskningsarbete bedrivs på Antarktis, där han deltar i den svenska expedition som dokumenterar och bevarar spår efter polarfararen Otto Nordenskjölds expedition.

Almeviks publikationslista är diger och kretsar kring tyst, hantverklig kunskap, byggnads- och bebyggelsehistoria, digital dokumentation och visualisering samt historiska byggnadsmaterial och tekniker. Genom sin position mellan akademi och kulturvård har Almevik byggt upp ett mycket brett kontaktnät som sträcker sig över flera discipliner och verksamhetsområden, även utanför universitetsvärlden. Han har lett arbetet vid Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet och har varit forskningsledare vid rekonstruktionen av Södra Råda kyrka.