Prof. dr. Jasmina Talam, Sarajevo har invalts som korresponderande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Till vardags är hon verksam vid Institutionen för musikvetenskap och musiketnologi vid Musikakademin, i sin tur en del av universitetet i Sarajevo. Hennes namn är känt inom Kungl. Gustav Adolfs Akademien sedan hon var en av 2018 års Bernadottestipendiater.


Kungen delar ut Bernadottestipendium till Jasmina Talam år 2018. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Jasmina Talam har sin högre utbildning från universitetet i Sarajevo, där hon disputerade 2009 på en musiketnologiskt inriktad avhandling. Samma år anställdes som lärare och forskare.  Som verksam vid institutionen har hon bland annat varit engagerad i tre fleråriga forskningsprojekt, ett om inflytandet av turkisk folkmusik på folkmusiken i Bosnien-Herzegovina (2008–2009), ett annat om kvinnliga utövare av folkmusik i hemlandet (2014–2015) och ett tredje om populärmusikens förvandling efter Jugoslaviens upplösning (2014–2015). Och därutöver Bernadotte-projektet 2018 som hon betitlade Bosnian refugees in music-making and cultural organisational activities in Sweden. Hon reste runt landet till i stort sett samtliga bosniska föreningar, intervjuade, spelade in och fotograferade. Materialet fördes till Musikakademin i Sarajevo, men kopierades dessförinnan till Svenskt visarkiv. Ett år senare sammanställde hon resultatet av sin forskning i boken Bosnians in Sweden – Music and Identity (2019, utgiven i samarbete mellan Kungl. Gustav Adolfs Akademien och Musikverket).

Jasmina Talam är sammanfattningsvis en ledande musiketnolog i Bosnien-Hercegovina, verksam i en central miljö och inflytelserik redan genom sin roll som lärare och handledare. I likhet med många musiketnologer, i Sverige och i andra jämförbara länder, är hennes forskningsintresse riktat mot hemlandets folkliga musiktraditioner, men bedrivs i ett internationellt sammanhang.

När tonsättaren och radioproducenten Folke Rabe (1935–2017) avled, efterlämnade han 32 inspelningar av bosnisk folkmusik, vokal som instrumental, från byn Kuti, inte långt ifrån den numera kända staden Srebrenica. Rabe gjorde inspelningarna under ett fältarbete där 1963. Det visade sig vara mycket unika inspelningar ur de bosniska musiketnologernas perspektiv, särskilt som byn efter det senaste kriget är utplånad. Jasmina Talam tog genast initiativ till att ge ut dem på en CD – tillsammans med verket Så att denna sång inte dör för symfoniorkester (1998), vilket Folke Rabe komponerade för med inspiration från bosnisk folkmusik. Därefter initierade hon ett bokprojekt: Telling the Story of Bosnian Music: dedicated to Folke Rabe, i vilken hon själv och tre andra kolleger skrivit om Rabes samling. Boken, som kommer ut våren 2022, inleds med en presentation av Folke Rabe, skriven av Dan Lundberg, inkluderande hans verkförteckning. Boken ges ut av Musikakademin vid universitetet i Sarajevo i samarbete med Musikverket.