Professor Johan Knutsson har valts till korresponderande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Johan Knutsson innehar Byggmästare John Mattsons professur i möbelkultur vid Malmstens Linköpings universitet, med Campus på Lidingö. Tidigare var han i många år anställd vid Nordiska museet, där han 19902009 var museets ledande expert på folkkonstens område.

Johan Knutsson har bakom sig en mycket omfattande produktion vid sidan av doktorsavhandlingen Folkliga möbler – tradition och egenart (2001). På 1980-talet behandlade han renässans- och barockmöbler i böcker och artiklar i det internationella sammanhang som hela Skoklosters slott är ett uttryck för.

Mellan 1990 och 2009, då han var verksam vid Nordiska museet, tillkom en rad studier av estetiskt utformade föremålskategorier i museets samlingar, som Snickrat, snidat, målat. Folkkonst från Dalarna i Nordiska museets samlingar (1993) och Friargåvor. Från känning till trolovning (1995). Boken Folkkonst – en värld av prakt och grannlåt 2006 var det tredje steget i Nordiska museets satsning på folkkonsten där det första var ett nordiskt symposium och det andra steget var en ny basutställning

Under senare år har Johan Knutsson riktat sitt intresse mot studier av inredning i även borgerliga miljöer med beaktande av idéhistoriska perspektiv. 2010 utgav han arbetet I ”hemtrefnadens" tid. Allmoge, nationalromantik och konstnärligt nyskapande i arkitektur, möbler och inredningar 1890–1930. Här diskuteras lärt och skickligt det intrikata spelet mellan den traditionella allmogekulturen och de nya borgerliga hemideal, som företräddes av kulturpersonligheter som Ellen Key, Karin och Carl Larsson och Anders Zorn kring förra sekelskiftet. 2013 kom studien Allkonstnär i "hemtrefnadens" tid. Lars Israel Wahlman som möbel- och inredningsarkitekt 1894–1917, en specialstudie av en av de arkitekter, som spelade en viktig roll i den förra boken. Året därpå, 2014, utgav han tillsammans med Ulla-Karin Warberg boken När färgen kom till byn. Målade allmogemöbler från norr till söder 1750–1850.

Johan Knutsson är idag en av landets ledande kännare av svensk folkkonst, särskilt då när det gäller bonadsmåleri och folkligt möbelskapande. Knutssons forskning har under de senaste 10 åren kretsat kring Arts & Crafts, folkkonst samt material och teknik i möbelhistorien. Detta märks genom publikationer som den år 2016 utgivna Hantverkare i "hemtrefnadens tid". Kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895–1925, som utgör tredje delen i trilogin om Wahlman och Arts & Crafts. Hantverkarens val. Material, teknik och form genom möbelhistorien som kom ut 2019 berör möbelhantverket genom tiderna och den ständigt aktuella frågan om sambandet mellan material, teknik och form och om museernas samlingar som resurs för utvecklingen av en hållbar och samtidsrelevant möbelkultur.

Intresset för den folkliga estetiken släpper han inte. I sommar utkommer boken Hälsinglands inredningskultur som är den slutliga redovisningen av ett flerårigt tvärvetenskapligt vetenskapsrådsfinansierat projekt som han medverkat i tillsammans med universitetskollegor i Göteborg, forskare vid Riksantikvarieämbetet och museikollegor i Hälsingland.