Kaj Ahlsved (f. 1979) disputerade i musikvetenskap vid Åbo akademi 2017 med avhandlingen Musik och sport – en analys av musikanvändning, ljudlandskap, identitet och dramaturgi i samband med lagsportevenemang. I avhandlingen studerade han hur musik används i fotboll, boboll och ishockey för att bland annat skapa stämningar, kommentera händelser på planen och förstärka identitetskonstruktioner. Avhandlingen byggde på fältarbeten och intervjuer. Åtminstone i svenskspråkig forskning blev han därmed pionjär för kunskapsområdet musik och sport.

Som forskare har Ahlsved fortsatt att ägna sig åt temat musik och idrott, men vänt sitt intresse mot historiska förhållanden. År 2021 erhöll han ett av Akademiens stipendier inom Bernadotteprogrammet. Under stipendiattiden vistades han som gästforskare vid Umeå universitet och studerade den tidiga idrottsrörelsens musikbruk, särskilt kvinnogymnastiken – i både Sverige och Finland. Parallellt studerade han utgivning av idrottsrelaterad musik, med ett speciellt intresse för tidiga cykelsporten som också gärna använde musik, särskilt som propagandamedel för sporten som sådan.

Kaj Ahlsved verkar idag även genom den finländska forskningsföreningen Suoni, som han är medgrundare till. Med stöd av några större finländska forskningsfinansiärer fortsätter han att arbeta inom temat musik och idrott ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Han undervisar även i musikvetenskap vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet och är engagerad som lärare/handledare i forskningsmetodik på Yrkeshögskolan Novia. Han har även en lång karriär som musikkritiker och -krönikör i finlandssvensk dagspress.

Foto: Linda Tallroth Paananen.