På sitt sammanträde den 26 april beslöt Kungl. Gustav Adolfs Akademien att välja in Karin Hassan Jansson som inländsk arbetande ledamot.

Karin Hassan Jansson (född 1966) är docent i historia vid Uppsala universitet. Under sin karriär har hon med stor framgång behandlat frågor om våld, sexualitet och maskulinitet i det tidigmoderna svenska samhället, maktordningen inom det tidigmoderna hushållet, äktenskap och genusordning i politisk debatt under 1700-talet, samt arbete och kön under perioden 1550 till 1880. Genom sin forskning har Karin Hassan Jansson bidragit med ny empirisk kunskap, viktiga nyanseringar och teoretiska preciseringar.

I sin avhandling Kvinnofrid (2002) behandlade hon våldtäktsbrottet i svensk lag och rättspraxis under 1600- och 1700-tal. Som den första kunde hon här visa att berättelser om våldtäkt följde olika narrativa mönster beroende på våldtäktsmannens position i hushåll och samhälle. Denna insikt ledde till att hon, mer än någon annan, har påvisat civilståndets och hushållspositionens betydelse för vad människor kunde göra i det förmoderna samhället. Det viktiga var inte främst om man var man eller kvinna utan vilken hushållsposition man hade. I andra studier har hon bl.a. analyserat hur mäns och kvinnors arbetsledning beskrivs i tidigmoderna källor.

Karin Hassan Jansson har innehaft och innehar ett flertal förtroendeuppdrag och befattningar. Hon har varit medlem av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historiska vetenskaper och arkeologi och är ordförande för Svenska Historiska Föreningen, som står som utgivare av Historisk Tidskrift, den ledande vetenskapliga publikationskanalen för svenska historiker.

Karin Hassan Jansson har även gjort betydelsefulla insatser inom historieundervisningen. Hon tilldelades Uppsala universitets pedagogiska pris för god handledning inom grundutbildningen år 2006. Som den första vid Historisk-filosofisk fakultet, Uppsala universitet, utsågs hon år 2015 till excellent lärare. Hon har också med stor framgång ägnat sig åt tredje uppgiften, inte minst genom den med Jonas Lindström samförfattade boken Horet i Hälsta: En sann historia från 1600-talet. Arbetet belönades med Vasamuséets vänners pris 2019 och med Uppsala universitets Disa-pris 2020.