Hans Excellens Riksmarskalken Fredrik Wersäll är chef för de Kungl. Hovstaterna och Hovets högste tjänsteman. Riksmarskalken ansvarar även för statschefens och hovets kontakter med riksdag och regering. Fredrik Wersäll är den 47:e riksmarskalken sedan ämbetet inrättades år 1607.

Fredrik Wersäll har en bakgrund bl.a. som riksåklagare, justitieråd i Högsta domstolen, rättschef i Justitiedepartementet, president i Svea hovrätt samt ordförande i Pressens opinionsnämnd, Statens ansvarsnämnd och Institutet mot mutor.

Foto: Anna-Lena Ahlström/The Royal Court of Sweden.