Advokat Viktoria Wååg, Uppsala, har valts till stödjande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Efter juristexamen vid Uppsala universitet och studier vid University of Edinburgh tjänstgjorde Wååg vid Förvaltningsrätten i Uppsala. Sedan 2018 är hon anställd vid Agenda Advokatbyrå i Uppsala. Wååg valdes in i advokatsamfundet år 2021.