Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse består av nio ledamöter och tre suppleanter, vilka väljs för en tid av tre år. Val till styrelsen äger rum på Akademiens årsmöte, som i år hölls den 16 september.

Läs mer om styrelsen och dess medlemmar.