Kungl. Gustav Adolfs Akademiens angelägenheter handhas av en styrelse om nio ledamöter och tre suppleanter, vilka väljs för en tid av tre år. Vid Akademiens årsmöte den 21 april 2021 fick styrelsen följande sammansättning:

Lars-Erik Edlund - preses
Iréne Flygare - vice preses
Fredrik Skott - sekreterare 
Ingemar Andersén - skattmästare
Lars-Eric Jönsson - ledamot
Peter Luthersson - ledamot
Olof Sundqvist - ledamot
Anna Williams - ledamot
Torun Zachrisson - ledamot
Carl Frängsmyr - suppleant
Katharina Leibring - suppleant
Bertil Nilsson - suppleant

Läs mer om Akademiens styrelse och dess medlemmar.