Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har valt jur. kand. Elisabeth Jancke Brandberg och Ph.D. Christina Brandberg till stödjande ledamöter. 


Elisabeth Jancke Brandberg (f. 1944) är dotter till Brita och Torsten Jancke, vilka båda var engagerade i Akademien. Efter studentexamen år 1963 läste Elisabeth juridik vid Uppsala universitet och senare olika kurser i bland annat runologi, ortnamns- och personnamnsforskning. Hon har ett stort kulturintresse.

 Christina Brandberg (f. 1970) har studerat bland annat konsthistoria och litteraturhistoria och disputerade år 2020 på avhandlingen ”Henry Moore in the Nordic Countries” vid Loughborough University, Storbritannien. Hon har varit verksam vid Åmells konsthandel och Bukowski Auktioner. Hon tjänstgör också vid Kungl. Hovförsamlingen.

Två av Akademiens fonder – Torsten Janckes minnesfond och Brita Janckes prisfond för textilhistorisk forskning – är instiftade efter donationer från familjen Jancke. Sedan instiftandet 1968 har priser årligen utdelats från Torsten Janckes minnesfond till sådan forskning som Akademien företräder. Brita Janckes prisfond instiftades 2023 och vill belöna vetenskaplig forskning eller avancerade bevarandeinsatser inom det i vid bemärkelse folkliga textilhistoriska området.

 Med invalet av Elisabeth Jancke Brandberg och Christina Brandberg som stödjande ledamöter fördjupar Akademien sina kontakter med familjen Jancke.