Professor Pernille Hermann är PhD och lektor i Århus, dessutom adjungerad professor vid Háskola Íslands, Reykjavík. Idag är hon en av de ledande forskarna inom fältet norrön filologi. Pernille Hermann fick sin PhD på avhandlingen Skriftkulturens opkomst som forudsætning for den norrøne renæssance (2004). Därefter har hon utvecklat en omfattande vetenskaplig produktivitet, speciellt inom det nya området Memory studies. Sedan 2014 är hon en av ledarna för det internationella forskningsprojektet Memory and the Pre-Modern North. An International Memory Studies Research Network Focussing on Viking Age and Medieval Scandinavia. Hon har genom åren framlagt åtskilliga genomarbetade och betydelsefulla artiklar, särskilt inom medeltida literacy och minneskultur, och varit redaktör för flera volymer inom sitt forskningsfält, exempelvis Literacy in medieval and Early Modern Scandinavian Culture (2005), Minni and Muninn. Memory in Medieval Nordic culture (2014) och, tillsammans med Stephen A. Mitchell & Jens Peter Schjødt, Old Norse Mythology. Comparative Perspectives (2017). Härutöver har Pernille Hermann initierat och undervisat på kurser i norrön litteratur och språk under flera år, samtidigt som hon varit en av de drivande i en MA-kurs i Viking and Old Norse Studies, en egen MA Summer School under tre år, vidare har hon bland annat varit engagerad i Harvard Summer School, tillsammans med Stephen Mitchell. Tillsammans med Jens-Peter Schjødt initierade hon ett diskussionsforum inom fornnordisk religion och mytologi, vilket under de första åren ägde rum i Århus, men sedermera vuxit till en årligen återkommande sammankomst där de ledande forskarna samlas för att presentera ny forskning på fältet.

Folkloristen Timothy R. Tangherlini är professor vid Scandinavian Section och Department of Asian Languages and Cultures vid UCLA och president för Society for the Advancement of Scandinavian Studies. Hans avhandling från 1994, Interpreting Legend. Evald Tang Kristensen’s legend informants and their repertoires, var en grundlig genomgång av Evald Tang Kristensens danska sägner. Timothy R. Tangherlini diskuterade olika analytiska modeller för att frilägga de meningar sägnerna kan ha haft för sina brukare. Önskan att nå en än djupare förståelse av berättandets roll i vardagen fick Tangherlini att under en tid följa ambulanssjukvårdare i deras arbete. Resultatet blev monografin Talking Trauma. Paramedics and Their Stories (1998), där han ytterst konkret och närgånget kan visa hur de människor som i sitt dagliga arbete tar hand om sjuka, skadade och döda människor förvandlar sina potentiellt traumatiska upplevelser till berättelser. På senare år har Timothy R. Tangherlini framför allt inriktat sig på digital humaniora och då inte minst på utvecklandet av nya digitala verktyg för att utforska och, framför allt, analysera stora mängder arkivmaterial. I centrum för hans arbete inom fältet står Evald Tang Kristensens danska folkminnessamlingar, vilka nu tack vare Tangherlinis insatser finns tillgängliga på internet men också presenterade i monografin Danish Folktales, Legend, & Other Stories (2013). Sedan 2017 arbetar han bl.a. inom ”ISEBEL, Intelligent Search Engine for Belief Legends”, ett projekt med syfte att möjliggöra sökningar i och analyser av kulturhistoriska samlingar över arkiv-, nations- och språkgränser.