RIG publicerar artiklar, presenterar nya avhandlingar, debattbidrag, bokrecensioner och notiser inom den i bred bemärkelse kulturhistoriska forskningen. Tidskriften har kommit ut varje år sedan 1918 och inrymmer bland annat en nästan komplett serie recensioner av etnologiska avhandlingar. Från och med årgång 98 (2015: 1) utges Rig av Kungl. Gustav Adolfs Akademien.  

Det senaste numret (2019: 1) innehåller artiklarna "Reflexioner över ett sekel med RIG" av Mats Hellspong, "Köttslöjd: Diffraktioner på temat nykarnism & ätna djur" av Michell Zethson och "Adventures in folklore archiving" av Alf Arvidsson samt ett stort antal recensioner av nyutkomna avhandlingar och böcker. Bifogat återfinns ett register över samtliga bidrag införda i tidskriften, från 1918 och framåt. Registret är utarbetat av Mats Hellspong.

Nytt är ockås att redaktionen utvidgats. Redaktörer för tidskriften är nu Simon Ekström och Marie Steinrud.

Tidskriften går att beställa via kgaa.bokorder.se