Ett muntligt sagoberättande levde kvar längre i Bohuslän än i många andra landskap. I Sagor från Bohuslän har Bengt af Klintberg gjort ett urval av sagor, de flesta upptecknade för mer än hundra år sedan efter ett femtiotal berättare. Den främste av dem är fiskaren och bodkarlen August Jakobsson från Tanum som 1919 – 1920 fick som sagorepertoar dokumenterad av David Arill. Liksom flera andra av berättarna kunde han konsten att berätta långa undersagor om prinsar och prinsessor, jättar och troll. I urvalet ingår också djursagor, skämtsagor och ramsartade sagor.

Det råder inga tvivel om att professor Bengt af Klintberg är en av våra mest kända och kunniga folklorister. Hans publikationslista är diger och spänner över områden som konst, poesi, barnböcker, lokalhistoria och – inte minst – folkdiktning. Många känner igen honom från radioprogram som Folkloristisk brevlåda eller Folkminnen. Andra har läst någon av hans många studier av moderna vandringssägner, ”Klintbergare”, till exempel Råttan i pizzan (1986), Den stulna njuren (1994) och Glitterspray (2005). I lika hög grad har Bengt af Klintberg intresserat sig för äldre tiders folkdiktning, bland annat i böcker som Svenska trollformler (1965), Svenska folksägner (1972), Norrländsk folktradition (2004), Sagor från Södermanland (2011) och Vänster hand och motsols: Magiska riter från förr (2020).

Sagor från Bohuslän ingår i serien Svenska sagor och sägner och är utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, en riksakademi med uppgift att främja forskning om svensk folkkultur.

Läs mer om, beställ eller ladda ned Sagor från Bohuslän

Länk till serien Svenska sagor och sägner

Sagor från Bohuslän. Uppteckningar i urval och med kommentarer av Bengt af Klintberg. 170 s., ill. Uppsala (Svenska sagor och sägner 13.) ISBN 978-91-87403-42-2.