Musiketnologi är ett forskningsfält som är relativt starkt i Sverige. Men det är inte något eget ämne, utan finns som specialitet inom flera reguljära discipliner. Det innebär i sin tur att få känner till vilka som utbildar sig till musiketnologer.

För att överblicka rekryteringen till detta fält hölls den 23 november 2021 en seminariedag i Akademiens lokaler i Uppsala med masterstuderande och doktorander med musiketnologisk inriktning. Det var akademiledamöterna Gunnar Ternhag, Owe Ronström och Dan Lundberg som tillsammans med forskningsarkivarien Madeleine Modin på Svenskt visarkiv höll i arrangemanget. Åtta studerande från fem lärosäten presenterade sin pågående forskning och fick den genomlyst av de närvarande. Forskningen rörde både nutida förhållanden och historiska problem. Flera var dessutom intresserade av rörelser och dans.

Slutsatsen av initiativet var att musiketnologin i Sverige har en yngre generation på gång. Förtjusningen över att ägna sig åt detta fält var påtaglig, vilket inte minst syntes det engagemang som deltagarna visade för den presenterade forskningen.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien gav ekonomiskt stöd åt seminariedagen.

Jennie Tiderman Österberg, doktorand i musikvetenskap vid Musikhögskolan i Örebro, presenterade sin pågående forskning om vallmusik i dagens fäbodar.

Jasmine-Beatrize Hansson skriver en masteruppsats i etnologi vid Uppsala universitet om musik och dans i den finlandssvenska Föreningen Brage.


Jonas Ålander, doktorand i musikvetenskap vid Musikhögskolan i Örebro, ägnar sin sammanläggningsavhandling åt musik, migration och deltagandevillkor i Sverige.