Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien)Kungl. VitterhetsakademienKungl. Musikaliska AkademienSvenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. 

Akademierna delar varje år ut ett antal stipendier inom Bernadotteprogrammet med syftet att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare. Projekten är tvärvetenskapliga, och stipendiaterna får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Konungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delar ut stipendierna vid en ceremoni den 19 april i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2023

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelar en stipendiat 125 000 kronor.
Caroline Wilhelmsson, PhD, Aberdeen, för projektet The Lives and Power of Sweden’s Mediaeval Queens, c. 970–1330, i vilket hon undersöker drottningar och drottningskap i det medeltida Sverige.

Övriga akademiers stipendiater: 

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) tilldelar två stipendiater 120 000 kronor vardera ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien. 
Evelina Jonsson, MFA vid Kungl. Konsthögskolan 2022, för sitt kritiska och kreativa utforskande av kunskapens framträdande former.
Jorun Burman Berg, Masterexamen i filosofi vid Södertörns högskola 2022, för sitt prövande konstnärskap som med avstamp i det oansenliga, banala och brutna ställer svåra frågor kring verklighetens beskaffenhet. 

Kungl. Vitterhetsakademien tilldelar tre stipendiater 125 000 kronor vardera samt två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.
Sandra Kottum, fil. dr, Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735.
Paul Linjamaa, fil, dr, Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 1700–1950.
Elisabeth Lutteman, fil. dr, Linköpings universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser.

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr vardera.
Kristin Jonzon, doktorand vid University of Aberdeen i Skottland, för sitt forskningsprojekt Han kun’ int’ spela sôm I sang’: en empirisk undersökning av intonation i ett urval svenska arkivinspelningar med folklig vissång.
Elin Kanhov, doktorand vid Stockholms universitet, för sitt forskningsprojekt Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus. 

Svenska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr var.
Adam Horn af Åminne
, disputerad vid Uppsala universitet, för slutförande av undersökning om överkalixmålet.
Martin Engberg, författare, för romanprojekt om Göteborg och den hastiga förvandling staden genomgår.

För mer information om stipendiaterna, se respektive akademis hemsida. 
Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien)
Kungl. Vitterhetsakademien
Kungl. Musikaliska Akademien
Svenska Akademien
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur