PhD Lisa Castro (Université Toulouse 2) och PhD Alberto Robles Delgado (Universidad de Alicante) tilldelas var sitt stipendium om 125 000 kronor samt resemedel inom Bernadotteprogrammet 2024. Stipendierna delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 10 april vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.Lisa Castro tilldelas stipendiet för sitt projekt “Being a Woman, a Princess, a Queen in the 19th Century: New Woman Figures in the Making” där hon bland annat kommer att undersöka hur drottning Desideria (1777–1860), drottning Josefina (1808–1876) och prinsessan Eugenia (1830–1889) bidrog till att utforma och etablera en ny familjemodell.  

Med sitt projekt “From Outcast to Hero: Arnljot Gelline´s Reception in Popular Culture vill Alberto Robles Delgado studera hur Arnljot Gelline, som omnämns i Heimskringla, framställs i senare tids populärkultur, bl.a. i Wilhelm Peterson-Bergers opera ”Arnljot”, i en spelfilm med samma titel från år 1927 och i en teater som årligen och alltsedan 1935 sätts upp i Frösön. 

Både Lisa Castro och Alberto Robles Delgado kommer under stipendiattiden vistas som gästforskare vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. 

Om Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan fem kungliga akademier: Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien, Kungl. Musikaliska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och delar årligen ut forskningsstipendier till yngre forskare och konstnärer.

Stipendiaterna inom Bernadotteprogrammet får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna tillsammans utgör och besitter.

Övriga akademiers stipendiater:

Kungl. Akademien för de fria konsterna: Amin Zouiten och Elina Birkehag
Kungl. Musikaliska Akademien: Kristine West, Vanja Hamidi Isacson och Daniel Fjellström
Kungl. Vitterhetsakademien: Mats Dahllöv, Alexander Isacsson och Andrine Nilsen 
Svenska Akademien: Jonas Gren och Linus Ljungström

För mer information om stipendiaterna, se respektive akademis hemsida:

Kungl. Akademien för de fria konstarterna
Kungl. Musikaliska Akademien
Kungl. Vitterhetsakademien
Svenska Akademien