Symposiet Äldre språkhistoria – yngre forskare äger rum i hörsalen på Uppsala Arkivcentrum den 12 september. Evenemanget arrangeras med medel från Kungliga Gustav Adolfs Akademien (Gun Widmarks fond) och stöd från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och Institutet för språk och folkminnen. 

Läs mer.