Fredagen den 29 april delade Hans Majestät Konungen ut årets Bernadottestipendier i Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet.

Sophie Bønding och Sjamme van de Voort, utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien, emottar stipendiet från Hans Majestät Konungen. 

Sophie Bønding disputerade 2020 vid Aarhus universitet och tilldelas stipendiet för projektet ”Viking Age Rulership in New Perspective”. Med nya teoretiska perspektiv och komparativa begrepp från kultur- och religionsvetenskaperna undersöker Bønding skapandet av en ny kollektiv kristen identitet för den socio-ekonomiska eliten i 900-talets Danmark. Härigenom bidrar hon med nya kunskaper om och perspektiv på vikingatidens religion och kultur. Som Bernadottestipendiat kommer att hon att vara verksam vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Sjamme van de Voort disputerade 2021 vid University of Nottingham och tilldelas stipendiet för projektet ”Re-Membering Home in Angered”. Med utgångspunkt i intervjuer med personer som flytt till Sverige efter militärkuppen i Chile år 1973 undersöker van de Voort relationen mellan kulturella minnen och platser i diasporasamhällen. Projektet är ett bidrag till forskning om muntlig historia och minnesskapande, samt till dokumentationen av svensk-chilensk historia. Som Bernadottestipendiat kommer han att vara verksam vid Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg.

Vid årets utdelning höll vår preses Lars-Erik Edlund ett inledande tal, där han underströk den stora betydelsen av humanistisk forskning och arbete inom konst, musik och litteratur just i tider då omvärlden skakas av krig och oro. 

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Läs mer

Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien