Resebidrag till doktorander

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till doktorander vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, etc.). Ämnet för doktorsavhandlingen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur, begreppet dock tolkat i vid mening.  Sista ansökningsdag: 7 oktober 2023.


Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till tryckningsbidrag för doktorandsavhandlingar. Ämnet för doktorsavhandlingen ska klart anknyta till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur, begreppet tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 7 oktober 2023. 


Resebidrag i samband med postdoktoral forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för forskningen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur – begreppet folkkultur dock tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 7 oktober 2023.  

Läs mer under Aktuella utlysningar.