Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur för år 2025 maximalt två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Härtill tillkommer bidrag till resor, konferenser eller fältarbeten på 25 000 kronor. Med programmet vill Akademien etablera en långsiktig relation med stipendiaterna, som bl.a. kommer att ges möjlighet att söka ytterligare medel, t.ex. för anordnande av symposium. Sista ansökningsdag: 10 augusti 2024.

Läs mer.

Read more.