Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2019 avsatt sammanlagt 200 000 kronor som bidrag till doktorander och postdoktorala forskare för täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbete). Sista ansökningsdag: 30 september 2019.

Läs mer: Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagande

Läs mer: Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral forskning