Akademien har avsatt medel för utlysningar av resemedel för doktorander och postdoktorala forskare samt för tryckningsbidrag. Sista ansökningsdag: 24 februari 2024.

Läs mer.