Det är med bestörtning som vi nås av nyheterna att Ukraina sedan i torsdags invaderas av ryska trupper efter beslut av president Putin. Invasionen har lett till och kommer att leda till tragiska konsekvenser, med många döda och sårade. Dessutom finns det stora risker att det ukrainska kulturarvet förstörs, plundras och förskingras.

Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm och Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Uppsala vill med detta uttalande uttrycka vår oro för det som nu sker med det ovärderliga ukrainska kulturarvet, i form av historiska monument, arkiv, bibliotek och museisamlingar. Båda dessa svenska akademier är djupt engagerade i frågor om bevarandet av kulturarv, nationellt såväl som internationellt, och vi har noga följt de senaste dagarnas händelser i Ukraina. Vi vill därför understryka att Ryssland såväl som Ukraina har undertecknat Haag-konventionen från 1954 rörande skydd av kulturella lämningar i händelse av väpnade konflikter, och vi vill således betona att denna konvention måste efterlevas. Dessutom innebär direkta attacker mot personal som skyddar kulturarvet en allvarlig kränkning av internationell humanitär lag.

Vi vänder oss därför i denna svåra stund till våra ryska kollegor inom arkiv, bibliotek och museer samt till vår systerakademi, med uppmaning om stöd och hjälp i ansträngningarna att skydda det ovärderliga ukrainska kulturarvet, från att förstöras, plundras eller förskingras från ukrainska arkiv, bibliotek och museer.

Stockholm och Uppsala den 1 mars 2022

Peter Gillgren, Preses

Kungl. Vitterhetsakademien

        Lars-Erik Edlund, Preses 

        Kungl. Gustav Adolfs Akademien


Se även
Uttalande av ALLEA:s presidium till stöd för Ukraina, desss medborgare och akademiska institutioner.