Sedan grundandet har Kungl. Gustav Adolfs Akademien haft följande presides:


1932-1943 professor K.G. Westman


1944-1956 professor Nils Ahnlund


1957-1964 professor Dag Strömbäck


1965-1967 professor Jöran Sahlgren


1968-1978 professor Gösta Berg


1979-1989 professor Sten Carlsson


1990-1994 fil. dr Sven G. Svenson


1995-2001 professor Carl Göran Andræ


2002-2004 professor Nils-Arvid Bringéus


2005-2016 professor Lennart Elmevik


2016- professor Lars-Erik Edlund


Sekreterare har varit:

1932-1964 professor Jöran Sahlgren

1965-1974 professor Dag Strömbäck

1975-1980 professor Folke Hedblom

1981-2004 professor Lennart Elmevik

2005-2009 professor Mats Hellspong

2010-2015 docent Maj Reinhammar

2015-2021 professor Gunnar Ternhag

2021- docent Fredrik Skott