Gotländska sägner, upptecknade av P. A. Säve 2
Herbert Gustavsson och Åsa Nyman, 1961

  • Herbert Gustavsson och Åsa Nyman, 1961
  • Gotländska sägner, upptecknade av P. A. Säve 2
  • Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 12