Namn och bygd
ISSN 0077-2704

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar och recensioner. Namn och bygd utges sedan nummer 28 (1940) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Bidrag som önskas publicerade sänds digitalt till Staffan Nyström med adressen staffan.nystrom@nordiska.uu.se

Peer review-förfarande: Alla vetenskapliga artiklar, även smärre bidrag, granskas anonymt av minst två experter på området. Undantagna är beställda artiklar, t.ex. recensionsartiklar och debattinlägg.

Abonnemang kan tecknas via eddy.se.ab, se kontaktuppgifter nedan. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser. 

Författaranvisningar

Redaktörer:
Staffan Nyström, Uppsala, staffan.nystrom@nordiska.uu.se
Eva Nyman, Uppsala, eva.nyman@nordiska.uu.se  
Inge Særheim, Stavanger, inge.saerheim@uis.no

Nordiskt redaktionsråd:
Terhi Ainiala, Helsingfors
Vibeke Dalberg, København
Lars-Erik Edlund, Umeå
Lennart Elmevik, Uppsala
Bent Jørgensen, København
Michael Lerche Nielsen, København
Svavar Sigmundsson, Reykjavík

Redaktionens postadress:
Namn och bygd
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Frågor rörande abonnemang och distribution riktas till eddy.se ab.
E-post: order@eddy.se. Telefon 0498-253900.
Adress: eddy.se ab, Box 1310, SE-621 24 Visby, Sweden.

Köp eller ladda ned tidigare årgångar av tidskriften Namn och bygd.