Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics publicerar vetenskapliga artiklar som behandlar egennamnens roll i samhället och i social interaktion. Alla slags namn tas upp. Tidskriften är tvärvetenskaplig och välkomnar bidrag från olika discipliner. Det innebär att författare tillåts använda en bredd av teorier, metoder och perspektiv för att analysera namn liksom att kombinera olika typer av data. Rent teoretiska artiklar är också välkomna. Även om tidskriften i första hand fokuserar på Norden, kan artiklar från hela världen publiceras om de är av nordiskt eller internationellt intresse.

Tidskriften ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och utkommer årligen med en volym som kan vara antingen tematisk eller öppen. Slutdatum för att skicka in artiklar är den 15 augusti (för publicering i den volym som ges ut året därpå). Samtliga bidrag måste följa tidskriftens författaranvisningar och sänds i två versioner (en originalversion och en anonymiserad version) via epost till: noso@gustavadolfsakademien.se Artiklar kan skrivas på något av de skandinaviska språken (danska, norska, svenska) eller på engelska. Alla artiklar publiceras med ett engelskt abstract.

Notera: År 2023 kommer ett temanummer i NoSo (med temat "Representation and naming in socio-cultural discourses") och nästa öppna nummer blir därför 2024, med slutdatum för manus den 15 augusti 2023. 

Insända artiklar granskas av redaktörerna och i anonymiserad form av två oberoende och anonyma vetenskapliga experter.

Redaktörer:
Docent Linnea Gustafsson, Halmstad, linnea.gustafsson@hh.se
Fil.dr Emilia Aldrin, Halmstad, emilia.aldrin@hh.se

Redaktionsråd 2020-2024:
Prof. Terhi Ainiala, Helsingfors, Finland                     
Prof. Gunnstein Akselberg, Bergen, Norge                 
Dr Laura Calabrese, Bryssel, Belgien
Prof. Elwys De Stefani, Heidelberg, Tyskland
Prof. Lars-Erik Edlund, Umeå, Sverige
Prof. Frans Gregersen, Köpenhamn, Danmark
Prof. Damaris Nübling, Mainz, Tyskland
Dr Adrian Pablé, Hongkong, Kina
Associate Prof. Reuben Rose-Redwood, Victoria, Kanada
Dr Jani Vuolteenaho, Helsingfors, Finland

Redaktionens adress:
Högskolan i Halmstad Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Box 823
SE-301 18 Halmstad

Författarinstruktioner till Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics.

Ladda ner eller beställ tidigare nummer av NoSo.