Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics publicerar vetenskapliga artiklar som behandlar egennamnens roll i samhället och i social interaktion. Alla slags namn tas upp. Tidskriften är tvärvetenskaplig och välkomnar bidrag från olika discipliner. Det innebär att författare tillåts använda en bredd av teorier, metoder och perspektiv för att analysera namn liksom att kombinera olika typer av data. Rent teoretiska artiklar är också välkomna. Även om tidskriften i första hand fokuserar på Norden, kan artiklar från hela världen publiceras om de är av nordiskt eller internationellt intresse.

Tidskriften ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och utkommer årligen.

Artiklar kan skickas in löpande till: https://publicera.kb.se/noso.

Samtliga bidrag måste följa tidskriftens författaranvisningar och sänds i två versioner (en originalversion och en anonymiserad version). Artiklar kan skrivas på något av de skandinaviska språken (danska, norska, svenska) eller på engelska. Alla artiklar publiceras med ett engelskt abstract.

Insända artiklar granskas av redaktörerna och i anonymiserad form av två oberoende och anonyma vetenskapliga experter.

Redaktörer:
Docent Linnea Gustafsson, Halmstad, linnea.gustafsson@hh.se
Docent Emilia Aldrin, Halmstad, emilia.aldrin@hh.se

Redaktionsråd 2020-2024:
Prof. Terhi Ainiala, Helsingfors, Finland                     
Prof. Gunnstein Akselberg, Bergen, Norge                 
Dr Laura Calabrese, Bryssel, Belgien
Prof. Elwys De Stefani, Heidelberg, Tyskland
Prof. Lars-Erik Edlund, Umeå, Sverige
Prof. Frans Gregersen, Köpenhamn, Danmark
Prof. Damaris Nübling, Mainz, Tyskland
Dr Adrian Pablé, Hongkong, Kina
Associate Prof. Reuben Rose-Redwood, Victoria, Kanada
Dr Jani Vuolteenaho, Helsingfors, Finland

Redaktionens adress:
Högskolan i Halmstad Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Box 823
SE-301 18 Halmstad

Författarinstruktioner till Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics: https://publicera.kb.se/noso/instructions

Alla nummer av NoSo finns tillgängliga på: https://publicera.kb.se/noso.

Ladda ner eller beställ tidigare nummer av NoSo.